Image description
Samenwerken aan professionaliteit en kwaliteit

ANV 't Onderholt

In november 2000 werd de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt opgericht met als doel het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur, milieu en landschapswaarden in De Graafschap vorm en inhoud te geven. ’t Onderholt van vandaag ondersteunt leden en niet leden van de vereniging bij het onderhoud en de beheerstaken in hun gebied. Een werkploeg van 17 zelfstandig ondernemende agrariërs voert de onderhoudswerkzaamheden professioneel uit. En professionaliteit is essentieel. Hun grote kracht is ontegenzeggelijk hun vakmanschap. Om een constante kwaliteit te waarborgen, worden de leden van de werkploeg opgeleid en geschoold in agrarisch natuurbeheer. Ze zijn “erkend natuurbeheerder". Want agrarisch natuurbeheer vraagt niet alleen inzicht in natuurbeheer, landschapselementen, graslandbeheer en begrazing, maar ook plantenkennis, landmeten en tekening lezen zijn onmisbaar in dit vak om het goed te kunnen uitoefenen. Door het zelf durven investeren in geavanceerde machines, werkt de werkploeg van ’t Onderholt snel, efficiënt en scherp aan de prijs.

Inmiddels heeft ‘t Onderholt ruim 600 leden, zowel boeren als burgers, en is de vereniging meer dan ooit actief in agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Educatief en adviserend onder meer door het geven van cursussen, het opstellen van bedrijfsnatuurplannen, het verzamelen van natuurgegevens op agrarische bedrijven en waar mogelijk het begeleiden van subsidiestromen. Maatschappelijk betrokken door projecten zoals Stoken op streekhout, Boeren in ’t groen, de Boer kleurt het landschap, GROW(vruchtbare kringloop in de landbouw) en een actieve monitoring van (boerderij)vogels.